DËSHMITË

 

Studio Përkthimi "Ervin & Anita" është e pajisur me:

 

  • 1. Licensë e njohur nga Ministria e Drejtësisë për gjuhën Angleze dhe Italiane

  • 2. Diplomë e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja si Përkthyese, Dega: Gjermanisht dhe Gjuhë e dytë Frëngjisht

  • 3. Dëshmi e gjuhës Angleze e lëshuar nga Universiteti i Cambridge

  • 4. Dëshmi e Gjuhës Italiane e lëshuar nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

  • 5. E regjistruar në QKR nga viti 2009

 

 

PËR CILËSINË DHE KORREKTËSINË, MENDOJMË NE.Studio Perkthimi

Programe Noti: GSP

Jemi edhe në:FB