HISTORIK I ZYRËS

 

Studio Përkthimi është në treg që prej vitit 2001.

Është regjistruar me Vendim të Gjykatës në Regjistrin Tregtar në Shkurt 2006, dhe është Regjistruar pranë QKR në Qershor 2009.

Është e Licensuar nga Ministria e Drejtësisë për Gjuhën Angleze, Gjermane, Italiane

Në vitin 2001 Studio Përkthimi "Ervin & Anita" është pajisur me "First Certificate in English".

Në vitin 2005 Diplomë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tiranë me titull "Përkthyes dhe Interpret i Gjuhës Gjermane" dhe Gjuhë e dytë Gjuha Frënge.

Nga viti 2006 deri në vitin 2008, Përkthyese pranë Gjykatës në Pisa, Itali.

Në vitin 2010 Dëshmi Gjuhe e Gjuhës Italiane e Lëshuar nga Universiteti Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tiranë.

 

 

PËR CILËSINË DHE KORREKTËSINË, MENDOJMË NE.Studio Perkthimi

Programe Noti: GSP

Jemi edhe në:FB