SHËRBIMET TONA

 

Në ndihmë të klientëve kemi edhe shërbime shtesë:

 

  • 1. Fotokopje


  • 2. Printime


  • 3. Redaktime


  • 4. Krijime Web Site


  • 5. Mirëmbajtje Web Site


 

 

PËR CILËSINË DHE KORREKTËSINË, MENDOJMË NE.Studio Perkthimi

Programe Noti: GSP

Jemi edhe në:FB